رشد بخش تولیدی کانادا در ماه سپتامبر
شاخص بخش تولیدی PMI کانادا در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۱ بوده ، به عدد۵۶ رسید. دوره گذشته عدد ۵۵.۱ بوده است. موسسهIHS می گوید بهبود اقتصادی کانادا با رشد قوی در سفارشات جدید مومنتوم کسب کرده است

شاخص بخش تولیدی PMI کانادا در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۱ بوده ، به عدد۵۶ رسید. 

دوره گذشته عدد ۵۵.۱ بوده است. 

موسسهIHS می گوید بهبود اقتصادی کانادا با رشد قوی در سفارشات جدید مومنتوم کسب کرده است.

حرف های ضد و نقیض در مذاکرات برکسیت!!!
مقام رسمی اتحادیه اروپا می گوید نشانه ای از حل اختلاف در زمینه شیلات و زمینه برابری در مذاکرات تجاری وجود ندارد.