نظرات جدید نانسی پلوسی در مورد محرکها
سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی با حفظ لحن خوشبینانه نسبت به توافق بر سر محرکها می گوید با استیو منوچن وزیر خزانه داری بر سر اینکه چگونه باید به کسب و کارهای کوچک از جمله رستورانها کمک کرد در توافق نیستند همچنین در ارتباط با کمک های دولتی و محلی احتلاف نطر وجود دارد اما به حالت کلی در مورد مسائل بهداشتی و کسب و کارهای کوچک ایده ها نزدیک است.

سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی با حفظ لحن خوشبینانه نسبت به توافق بر سر محرکها می گوید با استیو منوچن وزیر خزانه داری بر سر اینکه چگونه باید به کسب و کارهای کوچک از جمله رستورانها کمک کرد در توافق نیستند همچنین در ارتباط با کمک های دولتی و محلی احتلاف نطر وجود دارد اما به حالت کلی در مورد مسائل بهداشتی و کسب و کارهای کوچک ایده ها نزدیک است.

افت نسبی بخش تولیدی شاخص مدیران خرید و شبهات نانسی پلوسی!
شاخص PMI بخش تولیدی موسسه ISM در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶.۳ بوده است به عدد ۵۵.۴رسید. دوره گذشته عدد ۵۶ بوده است. بخش سفارشات جدید اما بهتر از انتظارات به عدد ۶۰.۲ رسید. دوره گذشته عدد ۶۷.۶ بوده است. بخش اشتغال بهتر از عدد ۴۵.۸ انتظارات به عدد ۴۹.۶ رسید. دوره گذشته عدد ۴۶.۴ بوده است. اما بخش تولیدیMarkit PMI ایالات متحده در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۵۳.۲ رسید. قرائت قبلی عدد ۵۳.۵ بوده است. موسسهIHS می گوید: قویترین بهبودی در شرایط عملیاتی از ژانویه سال ۲۰۱۹ صورت گرفته است. پولیتیکو گزارش می دهد که نانسی پلوسی نسبت به حصول توافق بر سر لایحه محرک اقتصادی در اظهار نظری تازه شک دارد.