ترامپ در آستانه انتخابات کرونا گرفت!
دونالد ترامپ در توئیت خود دقایقی پیش تائید کرد که نتیجه تست کووید۱۹ وی مثبت شده است. دونالد ترامپ در توئیت خود نوشته است که؛ امشب، تست کووید۱۹ ملانیا و من مثبت از آب درآمد. ما قرنطینه و پروسه بهبودی خود را فورا آغاز خواهیم کرد. با یکدیگر از این موضوع عبور خواهیم کرد.

دونالد ترامپ در توئیت خود دقایقی پیش تائید کرد که نتیجه تست کووید۱۹ وی مثبت شده است.


دونالد ترامپ در توئیت خود نوشته است که؛

امشب، تست کووید۱۹ ملانیا و من مثبت از آب درآمد.

ما قرنطینه و پروسه بهبودی خود را فورا آغاز خواهیم کرد.

با یکدیگر از این موضوع عبور خواهیم کرد.

برنامه پیشنهادی دموکراتها جدی نیست
کایلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید می گوید برنامه پیشنهادی دموکراتها در ارتباط با لایحه کمکی جدی نیست. کاخ سفید تمایل دارد تا به دنبال لایحه ای شفاف جهت کمک به کارگران ایرلاین ها باشد.