سناتور مک کانل رهبر جمهوریخواهان سنا می گوید:
سناتور مک کانل رهبر جمهوریخواهان سنا می گوید دموکراتها نمی خواهند پیش از انتخابات توافقی انجام دهند چرا که فکر می کنند به چشم انداز آنها آسیب وارد خواهد شد. وی همچنین افزود: خوشبین هستم که از طرف جمهوریخواهان رای گیری خوبی بر سر لایحه مقابله با کروناویروس وجود خواهد داشت.

 سناتور مک کانل رهبر جمهوریخواهان سنا می گوید دموکراتها نمی خواهند پیش از انتخابات توافقی انجام دهند چرا که فکر می کنند به چشم انداز آنها آسیب وارد خواهد شد.
وی همچنین افزود:
خوشبین هستم که از طرف جمهوریخواهان رای گیری خوبی بر سر لایحه مقابله با کروناویروس وجود خواهد داشت.

بانک مرکزی کانادا
فاندامنتال: XForexNews بانک مرکزی کانادا نرخ های بهره خود را مطابق انتظارات در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت. در بیانیه سیاست های پولی آمده است که: اقتصاد همچنان نیاز به حمایت از سوی سیاست های پولی فوق العاده دارد. در برنامه خریدهای دارایی ها در مقیاسی بزرگ با سرعت فعلی ادامه خواهیم داد. بازگشت در ایالات متحده قویتر از انتظارات ما بوده و این در حالیست که عملکرد اقتصادی در میان بازارهای نوظهور مبهم تر بوده است. تا زمانیکه ریکاوری اقتصادی به خوبی در مسیر نباشد ادامه خواهیم داد. و سنجش ها جهت فراهم ساختن سیاست های محرک پولی جهت حمایت از ریکاوری و رسیدن به هدف تورمی انجام خواهد شد