بوریس جانسن در مذاکرات برکسیت
گفته می شود رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و بوریس جانسن قرار است فردا کنفرانس مجازی در ارتباط با مذاکرات برگزیت داشته باشند. در همین راستا وزیر مسکن انگلستان جنریک می گوید: اکنون خیلی زود است تا بگوییم این مذاکره چه معنایی می تواند داشته باشد. از اتحادیه اروپا می خواهیم در مذاکرات واقع بین تر باشد. امید به حرکت سریع به سوی یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا داریم. همچنان موضوعات قابل توجهی وجود دارند که باید حل شوند

گفته می شود رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و بوریس جانسن قرار است فردا کنفرانس مجازی در ارتباط با مذاکرات برگزیت داشته باشند.


در همین راستا وزیر مسکن انگلستان جنریک می گوید:

 اکنون خیلی زود است تا بگوییم این مذاکره چه معنایی می تواند داشته باشد.

از اتحادیه اروپا می خواهیم در مذاکرات واقع بین تر باشد.

امید به حرکت سریع به سوی یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا داریم.

همچنان موضوعات قابل توجهی وجود دارند که باید حل شوند

ترامپ در آستانه انتخابات کرونا گرفت!
دونالد ترامپ در توئیت خود دقایقی پیش تائید کرد که نتیجه تست کووید۱۹ وی مثبت شده است. دونالد ترامپ در توئیت خود نوشته است که؛ امشب، تست کووید۱۹ ملانیا و من مثبت از آب درآمد. ما قرنطینه و پروسه بهبودی خود را فورا آغاز خواهیم کرد. با یکدیگر از این موضوع عبور خواهیم کرد.