توافق با انگلستان خوب است اما نه به هر قیمتی
فن در لِین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید توافق با انگلستان خوب است اما نه به هر قیمتی. وی افزود: باید مذاکرات را شدت ببخشیم. کارهای زیادی باقی مانده اند اما موضوع انصاف است. زمینه هایی که بیشترین مشکلات را در مذاکرات ایجاد می کنند همچنان به طور کامل وجود دارند.

فن در لِین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید توافق با انگلستان خوب است اما نه به هر قیمتی.

وی افزود:

باید مذاکرات را شدت ببخشیم.

کارهای زیادی باقی مانده اند اما موضوع انصاف است.

زمینه هایی که بیشترین مشکلات را در مذاکرات ایجاد می کنند همچنان به طور کامل وجود دارند.

نظرات معاون بانک مرکزی اروپا در ارتباط با تورم ناحیه یورو
نایب رئیس بانک مرکزی اروپاDe Guindos: تورم ناحیه یورو پیش از آنکه در سال آینده بهبود یابد در ادامه سال ۲۰۲۰ در سطوح منفی باقی خواهد ماند. نزول قیمتها متاثر از انرژی، تقاضا و مالیات بر ارزش افزوده آلمان است.