مدیر اجرایی شرکت آسترازنکا
مدیر اجرایی شرکت آسترازنکا می گوید باید پیش از انتهای سال بدانیم که آیا واکسن بالقوه از مردم محافظت خواهد کرد یا خیر. وی همچنین در ارتباط با آزمایشات این کمپانی می گوید نمی توان گفت که چه زمانی آزمایشات از سر گرفته خواهند شد. و این تصمیم بر عهده کمیته مستقل ایمنی می باشد.

 مدیر اجرایی شرکت آسترازنکا می گوید باید پیش از انتهای سال بدانیم که آیا واکسن بالقوه از مردم محافظت خواهد کرد یا خیر.

وی همچنین در ارتباط با آزمایشات این کمپانی می گوید نمی توان گفت که چه زمانی آزمایشات از سر گرفته خواهند شد.

و این تصمیم بر عهده کمیته مستقل ایمنی می باشد.

با این حال واکسن کووید۱۹ همچنان تا انتهای سال ممکن است تولید شود.

سناتور مک کانل رهبر جمهوریخواهان سنا می گوید:
سناتور مک کانل رهبر جمهوریخواهان سنا می گوید دموکراتها نمی خواهند پیش از انتخابات توافقی انجام دهند چرا که فکر می کنند به چشم انداز آنها آسیب وارد خواهد شد. وی همچنین افزود: خوشبین هستم که از طرف جمهوریخواهان رای گیری خوبی بر سر لایحه مقابله با کروناویروس وجود خواهد داشت.