علائم ویروس در ترامپ خفیف بوده است
نیویورک تایمز در گزارشی می گوید علائم ویروس در ترامپ خفیف بوده است و چیزی شبیه به علائم سرماخوردگی است. در این گزارش آماده است که برنامه های درمانی وی همچنان در حال بررسی هستند

نیویورک تایمز در گزارشی می گوید علائم ویروس در ترامپ خفیف بوده است و چیزی شبیه به علائم سرماخوردگی است.

در این گزارش آماده است که برنامه های درمانی وی همچنان در حال بررسی هستند

رشد 661 هزار شغلی NFP در ماه سپتامبر
شاخص NFP ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد 850K بود، به عدد 661kرسید. دوره پیشین عدد 1371K بوده است. نرخ بیکاری ایالات متحده نیز که انتظارات برای آن عدد ۸.۲٪ بود، به عدد ۷.۹٪رسید. دور پیشین، عدد ۸.۴٪ بوده است. همچنین شاخص متوسط رشد ساعتی دستمزدها در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که پیشبینی عدد ۰.۲٪برای آن بود،به عدد ۰.۱٪رسید. دور پیشین عدد، ۰.۴٪ بوده است.