چشم انداز مذاکرات برکسیت
یک مقام رسمی اتحادیه اروپا می گوید رهبران اتحادیه نسبت به چشم انداز توافق برگزیت تردید دارند.

در اینجا بنویسید.یک مقام رسمی اتحادیه اروپا می گوید رهبران اتحادیه نسبت به چشم انداز توافق برگزیت تردید دارند...

بسیاری از مشاغلی که به دلیل همه گیری از دست رفته اند بازنخواهند گشت
رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا هارکر می گوید: بعد از اینکه تورم مدتی طولانی زیر ۲٪ بوده قرارگرفتن آن بالای ۲٪ را برای مدتی خواهیم پذیرفت. بسیاری از مشاغلی که به دلیل همه گیری از دست رفته اند بازنخواهند گشت. کمک به کارگران کم درآمدی که مصرف خواهند کرد می تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند.