بانک مرکزی ژاپن
برخی منابع می گویند که انتظار می رود بانک مرکزی ژاپن در بررسی هفته آینده خود چشم انداز روشنتری را در مورد اقتصاد، خروجی فعالیت ها و صادرات نسبت به ماه جولای ارائه کند. به گفته این منابع سیاستگذاران احتمالا متذکر شوند در حالیکه شرایط اقتصادی سفت و سخت است با این حال علائمی از رشد وجود دارد

 برخی منابع می گویند که انتظار می رود بانک مرکزی ژاپن در بررسی هفته آینده خود چشم انداز روشنتری را در مورد اقتصاد، خروجی فعالیت ها و صادرات نسبت به ماه جولای ارائه کند.

به گفته این منابع سیاستگذاران احتمالا متذکر شوند در حالیکه شرایط اقتصادی سفت و سخت است با این حال علائمی از رشد وجود دارد

مدیر اجرایی شرکت آسترازنکا
مدیر اجرایی شرکت آسترازنکا می گوید باید پیش از انتهای سال بدانیم که آیا واکسن بالقوه از مردم محافظت خواهد کرد یا خیر. وی همچنین در ارتباط با آزمایشات این کمپانی می گوید نمی توان گفت که چه زمانی آزمایشات از سر گرفته خواهند شد. و این تصمیم بر عهده کمیته مستقل ایمنی می باشد.