اختلافات جدی همچنان پابرجا هستند
نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر می گوید اختلافات جدی همچنان پابرجا هستند. وی اشاره دارد که مذاکرات همچنان فاقد پیشرفت در تغییرات اقلیمی و یا قیمت گذاری کربن است. او همچنین می گوید اتحادیه همچنان خونسردی خود را حفظ خواهیم کرد و تا پایان این مذاکرات مصمم باقی خواهد ماند.

نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر می گوید اختلافات جدی همچنان پابرجا هستند.

وی اشاره دارد که مذاکرات همچنان فاقد پیشرفت در تغییرات اقلیمی و یا قیمت گذاری کربن است.

او همچنین می گوید اتحادیه همچنان خونسردی خود را حفظ خواهیم کرد و تا پایان این مذاکرات مصمم باقی خواهد ماند.

ابتلای پرزیدنت ترامپ پویایی مذاکرات محرکها را تغییر داد
نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC میگوید: مذاکرات بر سر محرکها همچنان ادامه دارد. با استیومنوچن کنار آمدیم اما همچنان زبان موجود در لایحه موضوعی بزرگ است. مسیر را در مذاکرات محرکها پیدا خواهیم کرد. چیزی در ارتباط با محرکها را نهایی خواهیم کرد. ابتلای پرزیدنت ترامپ پویایی مذاکرات محرکها را تغییر داد. حد وسط در مذاکرات پیدا خواهد شد.