توافق برای کمک به کارگران ایرلاین ها
نانسی پلوسی می گوید توافق برای کمک به کارگران ایرلاین ها حاصل شده است. وی از ایرلاین ها می خواهد تا تعدیل شغلی را به تعویق بیندازند.

نانسی پلوسی می گوید توافق برای کمک به کارگران ایرلاین ها حاصل شده است.

وی از ایرلاین ها می خواهد تا تعدیل شغلی را به تعویق بیندازند.

ناامیدی مشاوران جمهوریخواه از ترامپ
به گزارش فاکس بیزنس مشاوران جمهوریخواه می گویند که اکنون به طور عمده نسبت به ترامپ در انتخابات ماه نوامبر ناامید شده اند و تمرکز آنها بر حفظ سنا می باشد. اما اشاره داشتند که اوضاع می تواند خیلی زود تغییر کند