برگزیت
به گزارش تایمز عضو شورای اتحادیه اروپاSefcovic به دولت انگلستان خواهد گفت که لایحه بازار داخلی این کشور به وضوح و به طور حقیقی نقض توافقنامه خروج می باشد. بر این اساس حتی گفته می شود اتحادیه اروپا اقدامات قانونی مرتبط با این موضوع را انجام خواهد داد که می تواند منجر به جنگ تجاری شود اگر چه در زمان کنونی قصدی برای انجام این کار ندارد.

 به گزارش تایمز عضو شورای اتحادیه اروپاSefcovic به دولت انگلستان خواهد گفت که لایحه بازار داخلی این کشور به وضوح و به طور حقیقی نقض توافقنامه خروج می باشد.

بر این اساس حتی گفته می شود اتحادیه اروپا اقدامات قانونی مرتبط با این موضوع را انجام خواهد داد که می تواند منجر به جنگ تجاری شود اگر چه در زمان کنونی قصدی برای انجام این کار ندارد.

بانک مرکزی ژاپن
برخی منابع می گویند که انتظار می رود بانک مرکزی ژاپن در بررسی هفته آینده خود چشم انداز روشنتری را در مورد اقتصاد، خروجی فعالیت ها و صادرات نسبت به ماه جولای ارائه کند. به گفته این منابع سیاستگذاران احتمالا متذکر شوند در حالیکه شرایط اقتصادی سفت و سخت است با این حال علائمی از رشد وجود دارد