با در نظر گرفتن تاثیرات کووید۱۹ بر اقتصاد از انجام اقدامات بیشتر دریغ نخواهیم کرد
رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا می گوید اقتصاد این کشور در شرایط سختی قرار دارد اما در حال رشد است. با در نظر گرفتن تاثیرات کووید۱۹ بر اقتصاد از انجام اقدامات بیشتر دریغ نخواهیم کرد.

رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا می گوید اقتصاد این کشور در شرایط سختی قرار دارد اما در حال رشد است.

با در نظر گرفتن تاثیرات کووید۱۹ بر اقتصاد از انجام اقدامات بیشتر دریغ نخواهیم کرد.

نرخ های بهره باید تا دو الی سه سال دیگر پایین بمانند
عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو رابرت کاپلان تاکید می کند که نرخ های بهره تا زمانیکه همه گیری به پایان نرسیده است و فدرال رزرو به اهداف خود نرسیده است باید در صفر درصد باقی بمانند که به گفته وی این ۲ تا ۵ سال طول می کشد. کاپلان می خواهد تا فدرال رزرو در استفاده بیشتر ازQE به عنوان ابزار مراقب باشد.