بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا مطابق انتظارات نرخ های بهره خود را ثابت نگه داشت. بانک مرکزی برنامهPEPP را در همان عدد ۱.۳۵ تریلیون یورو حفظ خواهد کرد. دربیانیه سیاست های پولی آمده است که: بانک مرکزی آماده است که تا تمامی ابزارهای خود را تنظیم کند. خریدهای خالص تحت برنامهPEPP را تا حداقل انتهای سال ۲۰۲۱ اداره خواهد کرد. تا زمانیکه تشخیص داده شود بحران کروناویروس به اتمام رسیده است.
بانک مرکزی اروپا مطابق انتظارات نرخ های بهره خود را ثابت نگه داشت.
بانک مرکزی برنامهPEPP را در همان عدد ۱.۳۵ تریلیون یورو حفظ خواهد کرد.

دربیانیه سیاست های پولی آمده است که:
بانک مرکزی آماده است که تا تمامی ابزارهای خود را تنظیم کند.
خریدهای خالص تحت برنامهPEPP را تا حداقل انتهای سال ۲۰۲۱ اداره خواهد کرد. تا زمانیکه تشخیص داده شود بحران کروناویروس به اتمام رسیده است.
انتظار می رود نرخ های بهره در سطوح فعلی یا پایین تر تا زمانیکه مشاهده نشود چشم انداز تورمی به شدت به هدف مورد نظر نزدیک می شود، باقی بمانند
برگزیت
به گزارش تایمز عضو شورای اتحادیه اروپاSefcovic به دولت انگلستان خواهد گفت که لایحه بازار داخلی این کشور به وضوح و به طور حقیقی نقض توافقنامه خروج می باشد. بر این اساس حتی گفته می شود اتحادیه اروپا اقدامات قانونی مرتبط با این موضوع را انجام خواهد داد که می تواند منجر به جنگ تجاری شود اگر چه در زمان کنونی قصدی برای انجام این کار ندارد.