بانک مرکزی اروپا
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: داده های ورودی ریکاوری قدرتمند را نشان می دهند. که این به طور گسترده مطابق با انتظارات بوده است. بانک مرکزی نیازی نیست نگران رشد های یورو باشد. شرایط نامطمئن همچنان وجود دارد و این بر روی هزینه های مصرف کننده و سرمایه گذاری کسب و کارها فشار می آورد. تورم به دلیل قیمت های پایین انرژی تحت فشار قرار دارد.

 رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد:

داده های ورودی ریکاوری قدرتمند را نشان می دهند.

که این به طور گسترده مطابق با انتظارات بوده است.

بانک مرکزی نیازی نیست نگران رشد های یورو باشد.

شرایط نامطمئن همچنان وجود دارد و این بر روی هزینه های مصرف کننده و سرمایه گذاری کسب و کارها فشار می آورد.

تورم به دلیل قیمت های پایین انرژی تحت فشار قرار دارد.

حمایت های پولی گسترده همچنان مورد نیاز است. و بانک مرکزی مجدد موضع انبساطی خود را تایید می کند.

بانک مرکزی به رصد کردن تحولات ادامه خواهد داد که این شامل نرخ تبادل ارزی نیز می شود.

ریکاوری پایدار به سیر تکامل همه گیری بستگی خواهد داشت.


بانک مرکزی اروپا پیش بینیGDP خود را نیز اعلام کرد که کریستین لاگارد می گوید ریسک های مرتبط با چشم انداز رشد همچنان نزولی دسته بندی شده اند.

بر اساس این پیش بینی انتظار می رودGDP سال ۲۰۲۰ در عدد ۸٪- نسبت به عدد ۸.۷٪- قبلی باشد.

پیش بینیGDP سال ۲۰۲۱ نیز مانند قبل همان عدد ۵٪ است.

پیش بینی های تورمی نیز برای سال ۲۰۲۰ عدد ۰.۳٪ و برای سال ۲۰۲۱ عدد ۱٪ (در برابر عدد قبلی که ۰.۸٪ است) می باشد.

بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا مطابق انتظارات نرخ های بهره خود را ثابت نگه داشت. بانک مرکزی برنامهPEPP را در همان عدد ۱.۳۵ تریلیون یورو حفظ خواهد کرد. دربیانیه سیاست های پولی آمده است که: بانک مرکزی آماده است که تا تمامی ابزارهای خود را تنظیم کند. خریدهای خالص تحت برنامهPEPP را تا حداقل انتهای سال ۲۰۲۱ اداره خواهد کرد. تا زمانیکه تشخیص داده شود بحران کروناویروس به اتمام رسیده است.