تست کووید ۱۹ کایلی مک انانی
تست کووید ۱۹ کایلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید نیز مثبت اعلام شد. وی می گوید پروسه قرنطینه را شروع خواهد کرد.

تست کووید ۱۹ کایلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید نیز مثبت اعلام شد.

وی می گوید پروسه قرنطینه را شروع خواهد کرد.

جهش دلگرم کننده تورمی احتمالا بعد از سال ۲۰۲۳ خواهد بود
چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو می گوید: باید جهت رسیدن به هدف تورمی ۲٪ تلاش کنیم. اقتصاد در حال بهبودی است اما راه درازی در پیش است. فدرال رزرو برای مدتی به دنبال تورم بالای ۲٪ است. پیش بینی می کنم نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ به ۴٪ برسد. جهش دلگرم کننده تورمی احتمالا بعد از سال ۲۰۲۳ خواهد بود. انتظار می رود بازگشت اقتصادی به سطوح پیش از همه گیری تا آخر سال ۲۰۲۱ صورت بگیرد. چارلز ایوانز سال ۲۰۲۱ حق رای به نرخ های بهره فدرال رزرو را خواهد داشت