بانک مرکزی اروپا
لاگارد در بخش پرسش و پاسخ: نرخ تبادلی را هدف گذاری نمی کنیم اما ارزش یورو فشار منفی بر قیمت ها وارد می کند. برنامه خرید های اضطراری همه گیری کافی و موثر بوده است. ما باید به دقت نرخ تبادلی را رصد کنیم. که به طور گسترده پیرامون آن بحث کرده ایم.

 لاگارد در بخش پرسش و پاسخ:

نرخ تبادلی را هدف گذاری نمی کنیم اما ارزش یورو فشار منفی بر قیمت ها وارد می کند.

برنامه خرید های اضطراری همه گیری کافی و موثر بوده است.

ما باید به دقت نرخ تبادلی را رصد کنیم. که به طور گسترده پیرامون آن بحث کرده ایم.

کیم جونگ اون
دونالد ترامپ در توئیت خود می گوید کیم جونگ اون( رهبر کره شمالی) از نظر سلامتی در شرایط خوبی است و هرگز نباید وی را دست کم گرفت.