وضعیت ترامپ با تمامی معیارهای مرخص شدن ما همخوانی داشته است
تیم پزشکی دونالد ترامپ می گوید: وضعیت ترامپ با تمامی معیارهای ترخیص ما همخوانی داشته است. اما به طور کامل از خطر دور نشده است. ترامپ دوز دیگری از داروی رمدسیویر را دریافت کرده است. هیچ گونه مشکل تنفسی ندارد. با دگزامتازون ادامه خواهیم داد. ترامپ طی ۷۲ ساعت گذشته تب نداشته است. معتقدیم ترامپ به حداقل ۱۰ روز جهت ریکاوری نیاز خواهد داشت

تیم پزشکی دونالد ترامپ می گوید:

 وضعیت ترامپ با تمامی معیارهای مرخص شدن ما همخوانی داشته است.

اما به طور کامل از خطر دور نشده است.

ترامپ دوز دیگری از داروی رمدسیویر را دریافت کرده است.

هیچ گونه مشکل تنفسی ندارد.

با دگزامتازون ادامه خواهیم داد.

ترامپ طی ۷۲ ساعت گذشته تب نداشته است.

معتقدیم ترامپ به حداقل ۱۰ روز جهت ریکاوری نیاز خواهد داشت

تست کووید ۱۹ کایلی مک انانی
تست کووید ۱۹ کایلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید نیز مثبت اعلام شد. وی می گوید پروسه قرنطینه را شروع خواهد کرد.