تا زمانیکه نیاز باشد تنظیمات شدیدا انبساطی خود را حفظ خواهد کرد
رزرو بانک استرالیا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت. همچنین هدف نرخ بازدهی اوراق سه سال را نیز مطابق ثابت نگه داشت. بانک مرکزی استرالیا بر راهنمای پیش رو تاکید می کند و اینکه نرخ ها را تازمانیکه پیشرفت به سمت اشتغال کامل و هدف تورم حاصل نشود افزایش نخواهد داد. همچنین می گوید: تا زمانیکه نیاز باشد تنظیمات شدیدا انبساطی خود را حفظ خواهد کرد. هیئت مدیره در حال بررسی هستند که چگونه تسهیل پولی بیشتر می تواند از مشاغل با بازگشایی بیشتر اقتصاد حمایت کند. دلار استرالیا فقط کمی پایین تر از اوج چند سال گذشته قرار دارد. فشار های قیمتی و دستمزدها خاموش باقی مانده اند. انقباض خروجی اقتصاد در فصل دوم نسبت به اکثر کشورها کمتر بوده است. شرایط بازار کار بهبود یافته است و بیکاری احتمالا نسبت به چیزی که قبلا انتظار می رفت به نرخ پایین برسد
رزرو بانک استرالیا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.
همچنین هدف نرخ بازدهی اوراق سه سال را نیز مطابق ثابت نگه داشت.
بانک مرکزی استرالیا بر راهنمای پیش رو تاکید می کند و اینکه نرخ ها را تازمانیکه پیشرفت به سمت اشتغال کامل و هدف تورم حاصل نشود افزایش نخواهد داد.
همچنین می گوید:
 تا زمانیکه نیاز باشد تنظیمات شدیدا انبساطی خود را حفظ خواهد کرد.
هیئت مدیره در حال بررسی هستند که چگونه تسهیل پولی بیشتر می تواند از مشاغل با بازگشایی بیشتر اقتصاد حمایت کند.
دلار استرالیا فقط کمی پایین تر از اوج چند سال گذشته قرار دارد.
فشار های قیمتی و دستمزدها خاموش باقی مانده اند.
انقباض خروجی اقتصاد در فصل دوم نسبت به اکثر کشورها کمتر بوده است.
شرایط بازار کار بهبود یافته است و بیکاری احتمالا نسبت به چیزی که قبلا انتظار می رفت به نرخ پایین برسد.
وضعیت ترامپ با تمامی معیارهای مرخص شدن ما همخوانی داشته است
تیم پزشکی دونالد ترامپ می گوید: وضعیت ترامپ با تمامی معیارهای ترخیص ما همخوانی داشته است. اما به طور کامل از خطر دور نشده است. ترامپ دوز دیگری از داروی رمدسیویر را دریافت کرده است. هیچ گونه مشکل تنفسی ندارد. با دگزامتازون ادامه خواهیم داد. ترامپ طی ۷۲ ساعت گذشته تب نداشته است. معتقدیم ترامپ به حداقل ۱۰ روز جهت ریکاوری نیاز خواهد داشت