رشد 661 هزار شغلی NFP در ماه سپتامبر
شاخص NFP ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد 850K بود، به عدد 661kرسید. دوره پیشین عدد 1371K بوده است. نرخ بیکاری ایالات متحده نیز که انتظارات برای آن عدد ۸.۲٪ بود، به عدد ۷.۹٪رسید. دور پیشین، عدد ۸.۴٪ بوده است. همچنین شاخص متوسط رشد ساعتی دستمزدها در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که پیشبینی عدد ۰.۲٪برای آن بود،به عدد ۰.۱٪رسید. دور پیشین عدد، ۰.۴٪ بوده است.

شاخص NFP ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد 850K بود، به عدد  661kرسید. 

دوره پیشین عدد 1371K بوده است. 


نرخ بیکاری ایالات متحده نیز که انتظارات برای آن عدد ۸.۲٪ بود، به عدد  ۷.۹٪رسید. 

دور پیشین، عدد ۸.۴٪ بوده است.


همچنین  شاخص متوسط رشد ساعتی دستمزدها در ارزیابی ماهیانه سپتامبر  که پیشبینی عدد ۰.۲٪برای آن بود،به عدد  ۰.۱٪رسید.

دور پیشین عدد، ۰.۴٪ بوده است.

توافق با انگلستان خوب است اما نه به هر قیمتی
فن در لِین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید توافق با انگلستان خوب است اما نه به هر قیمتی. وی افزود: باید مذاکرات را شدت ببخشیم. کارهای زیادی باقی مانده اند اما موضوع انصاف است. زمینه هایی که بیشترین مشکلات را در مذاکرات ایجاد می کنند همچنان به طور کامل وجود دارند.