تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
محرک های پولی فراوان جهت حمایت از بهبود اقتصاد ضروری هستند
در گزارش آخرین نشست سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا آمده است که: فشار های قیمتی کوتاه مدت تا حدودی باتوجه به افزایش اخیر ارزش یورو انتظار می رود که خاموش باقی بمانند. تقویت اخیر یورو تاثیر قابل توجهی بر چشم انداز اقتصاد در انتظارات ماه سپتامبر داشته است. تاکید شده است که محرک های پولی فراوان جهت حمایت از بهبود اقتصاد ضروری هستند. می توان انتظار داشت که به مرور زمان وضعیت بازار کار منجر به تضعیف فشارهای دستمزد شود. بر اساس اطلاعات فعلی بستهPEPP احتمالا به طور کامل مورد استفاده قرار بگیرد. کاهش بیشتر نرخ ها و تغییرات در وضعیت برنامهTLTRO بخشی از جعبه ابزار است. موقعیت بازار همچنان به سمت تقویت بیشتر یورو دسته بندی شده است. انتظار می رود تورم در میان مدت به طور پایدار پایین باقی بماند. همه گیری کووید، برگزیت، انتخابات ایالات متحده و برنامه های مالی باید رصد شوند

در گزارش آخرین نشست سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا آمده است که:

فشار های قیمتی کوتاه مدت تا حدودی باتوجه به افزایش اخیر ارزش یورو انتظار می رود که خاموش باقی بمانند.

تقویت اخیر یورو تاثیر قابل توجهی بر چشم انداز اقتصاد در انتظارات ماه سپتامبر داشته است.

تاکید شده است که محرک های پولی فراوان جهت حمایت از بهبود اقتصاد ضروری هستند.

می توان انتظار داشت که به مرور زمان وضعیت بازار کار منجر به تضعیف فشارهای دستمزد شود.

بر اساس اطلاعات فعلی بستهPEPP احتمالا به طور کامل مورد استفاده قرار بگیرد.

کاهش بیشتر نرخ ها و تغییرات در وضعیت برنامهTLTRO بخشی از جعبه ابزار است.

موقعیت بازار همچنان به سمت تقویت بیشتر یورو دسته بندی شده است.

انتظار می رود تورم در میان مدت به طور پایدار پایین باقی بماند.

همه گیری کووید، برگزیت، انتخابات ایالات متحده و برنامه های مالی باید رصد شوند

اگر تقاضا برای فرانک سوئیس تضعیف شود آنگاه عرضه پولی می تواند کاهش یابد
رئیس بانک مرکزی سوئیس جردن می گوید ارزش فرانک به طور خاص به دلیل توسعه بی سابقه پایه پولی در سال های اخیر، تهدید نمی شود. وی افزود اگر تقاضا برای فرانک سوئیس تضعیف شود آنگاه عرضه پولی می تواند کاهش یابد.