اظهارات دیوید فراست نماینده انگلستان در امور برگزیت
تبادلات مفیدی صورت گرفته است. با این حال شماری از نواحی چالش زا باقی مانده است و اختلافات در برخی موارد همچنان قابل توجه هستند. موافقت شد تا مجدد مطابق برنامه هفته آینده جهت ادامه مذاکرات در بروکسل نشست برگزار کنیم. ما همچنان متعهد به همکاری سفت و سخت جهت رسیدن به توافق تا اواسط ماه اکتبر هستیم.

نماینده انگلستان در امور برگزیت دیوید فراست:
تبادلات مفیدی صورت گرفته است.
با این حال شماری از نواحی چالش زا باقی مانده است و اختلافات در برخی موارد همچنان قابل توجه هستند.
موافقت شد تا مجدد مطابق برنامه هفته آینده جهت ادامه مذاکرات در بروکسل نشست برگزار کنیم.
ما همچنان متعهد به همکاری سفت و سخت جهت رسیدن به توافق تا اواسط ماه اکتبر هستیم.

رئیس بانک مرکزی کاناداMaclem در بخش پرسش و پاسخ:
دلار کانادا در ماه گذشته نسبت به سایر ارزها در برابر دلار کمتر تقویت شده اما هنگام ارزیابی اینکه چه میزان محرک اقتصادی نیاز است جایگاه خود را بدست خواهد آورد. ما ارزیابی خواهیم کرد که چه اندازه خرید در برنامهQE در ادامه انجام شود. برنامهQE می تواند در ادامه کمتر یا بیشتر صورت بگیرد.