مذاکرات محرکها در حال جواب دادن هستند
احساس خوبی دارم و فکر می کنم به قدری حالم خوب است تا کمپین ها را برگزار کنم. مناظره مجازی قابل قبول نیست. مناظره مجازی انجام نخواهم داد. درمان رجنرون کمک کرده تا احساس خیلی خوبی داشته باشم. ارقام فصل سوم قرار است که در سطوح بالا باشند. رجنرون قرار است مجوز استفاده اضطراری را دریافت کند. فکر نمی کنم سرایت دهنده باشم. مذاکرات محرکها در حال جواب دادن هستند. نانسی پلوسی خواهان توافق بر سر لایحه کمکی کووید۱۹ می باشد. در نظر دارم تا در دور دوم از تعرفه ها علیه چین استفاده کنم. به زودی مجددا تست کووید۱۹ خواهم داد

احساس خوبی دارم و فکر می کنم به قدری حالم خوب است تا کمپین ها را برگزار کنم.

مناظره مجازی قابل قبول نیست.

مناظره مجازی انجام نخواهم داد.

درمان رجنرون کمک کرده تا احساس خیلی خوبی داشته باشم.

ارقام فصل سوم قرار است که در سطوح بالا باشند.

رجنرون قرار است مجوز استفاده اضطراری را دریافت کند.

فکر نمی کنم سرایت دهنده باشم.

مذاکرات محرکها در حال جواب دادن هستند.

نانسی پلوسی خواهان توافق بر سر لایحه کمکی کووید۱۹ می باشد.

در نظر دارم تا در دور دوم از تعرفه ها علیه چین استفاده کنم.

به زودی مجددا تست کووید۱۹ خواهم داد

محرک های پولی فراوان جهت حمایت از بهبود اقتصاد ضروری هستند
در گزارش آخرین نشست سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا آمده است که: فشار های قیمتی کوتاه مدت تا حدودی باتوجه به افزایش اخیر ارزش یورو انتظار می رود که خاموش باقی بمانند. تقویت اخیر یورو تاثیر قابل توجهی بر چشم انداز اقتصاد در انتظارات ماه سپتامبر داشته است. تاکید شده است که محرک های پولی فراوان جهت حمایت از بهبود اقتصاد ضروری هستند. می توان انتظار داشت که به مرور زمان وضعیت بازار کار منجر به تضعیف فشارهای دستمزد شود. بر اساس اطلاعات فعلی بستهPEPP احتمالا به طور کامل مورد استفاده قرار بگیرد. کاهش بیشتر نرخ ها و تغییرات در وضعیت برنامهTLTRO بخشی از جعبه ابزار است. موقعیت بازار همچنان به سمت تقویت بیشتر یورو دسته بندی شده است. انتظار می رود تورم در میان مدت به طور پایدار پایین باقی بماند. همه گیری کووید، برگزیت، انتخابات ایالات متحده و برنامه های مالی باید رصد شوند