مذاکرات برگزیت تاکنون پیشرفته کافی نداشته است
یک دیپلمات اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات برگزیت تاکنون پیشرفته کافی نداشته است. در همین راستا همچنین سخنگوی دولت انگلستان پیرامون مذاکرات برگزیت می گوید: این هفته در برخی نواحی پیشرفت حاصل شده است اما اختلاف نظرها بر روی موضوعات مهم همچنان باقی مانده. امروز برنامه ای جهت صدور بیانیه رسمی وجود ندارد. مذاکرات این هفته مفید بوده اند. انگلستان همچنان متعهد به حصول توافق می باشد. هفته آینده جهت رسیدن به توافق تلاش خواهد شد

یک دیپلمات اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات برگزیت تاکنون پیشرفته کافی نداشته است.در همین راستا همچنین سخنگوی دولت انگلستان پیرامون مذاکرات برگزیت می گوید:

 این هفته در برخی نواحی پیشرفت حاصل شده است اما اختلاف نظرها بر روی موضوعات مهم همچنان باقی مانده.

امروز برنامه ای جهت صدور بیانیه رسمی وجود ندارد.

مذاکرات این هفته مفید بوده اند.

انگلستان همچنان متعهد به حصول توافق می باشد.

هفته آینده جهت رسیدن به توافق تلاش خواهد شد

مطمئن هستم که مقدار قابل توجهی از واکسن ایمن و موثر تا پایان سال در دسترس باشد
وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar می گوید: مطمئن هستم که مقدار قابل توجهی از واکسن ایمن و موثر تا پایان سال در دسترس باشد. مجوز استفاده اضطراری واکسن تنها در صورتیکه مقادیر کافی تولید شوند مناسب خواهد بود. تا ۱۰۰ میلیون دوز برای انتهای سال می توانیم داشته باشیم که برای پوشش دادن افراد آسیب پذیر کافی است. انتظار داریم برای تمامی افرادی که خواهان یک دوز واکسن هستند تا بازه ماه می و آوریل سال آینده به مقدار کافی واکسن داشته باشیم.