تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
بانک مرکزی به طور کامل مشکلی با مناسب بودن نرخ های منفی ندارد
عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان هاسکل می‌گوید: بانک مرکزی به طور کامل مشکلی با مناسب بودن نرخ های منفی ندارد. شاید نرخ های منفی بر مارجین بانکی اثر بگذارد اما این می تواند با اثرات مثبت بر اقتصاد جبران شود.

عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان هاسکل می‌گوید:

بانک مرکزی به طور کامل مشکلی با مناسب بودن نرخ های منفی ندارد.

شاید نرخ های منفی بر مارجین بانکی اثر بگذارد اما این می تواند با اثرات مثبت بر اقتصاد جبران شود.

معتقد نیستم که به یک تعطیلی کامل نیاز داریم.
نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در پارلمان این کشور: معتقد نیستم که به یک تعطیلی کامل نیاز داریم. تعطیلی کامل می تواند کودکان را از آموزش محروم سازد و بر اقتصاد آسیب وارد کند. بوریس جانسن یک قانون سه لایه با درجه متوسط،بالا و خیلی بالا را برای مقابله با کووید۱۹ معرفی کرد.