اندیکاتورهای با فرکانس بالا اشاره به از دست رفتن مومنتوم حرکتی می کنند
معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos: اندیکاتورهای با فرکانس بالا اشاره به از دست رفتن مومنتوم حرکتی می کنند. اقدامات بانک مرکزی اروپا مطابق با شرایط خواهد بود. بانک مرکزی اروپا بر اساس پیش بینی های جدیدی که بانک مرکزی در ماه دسامبر انجام می دهد، بسته خود را مجدد ارزیابی خواهد کرد. بانک مرکزی به دقت ریسک های موج دوم را رصد می کند.

معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos:

اندیکاتورهای با فرکانس بالا اشاره به از دست رفتن مومنتوم حرکتی می کنند.

اقدامات بانک مرکزی اروپا مطابق با شرایط خواهد بود.

بانک مرکزی اروپا بر اساس پیش بینی های جدیدی که بانک مرکزی در ماه دسامبر انجام می دهد، بسته خود را مجدد ارزیابی خواهد کرد.

بانک مرکزی به دقت ریسک های موج دوم را رصد می کند.

بانک مرکزی به طور کامل مشکلی با مناسب بودن نرخ های منفی ندارد
عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان هاسکل می‌گوید: بانک مرکزی به طور کامل مشکلی با مناسب بودن نرخ های منفی ندارد. شاید نرخ های منفی بر مارجین بانکی اثر بگذارد اما این می تواند با اثرات مثبت بر اقتصاد جبران شود.