وضعیت بازار کار انگلستان
شاخص تغییرات مدعیان بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۷۸.۸K بوده است به عدد۲۸K بهبود پیدا کرد. دوره گذشته عدد۷۳.۷K بوده است. نرخ بیکاری سه ماهه منتهی به آگوست نیز که انتظارات برای آن عدد ۴.۳٪ بود به عدد ۴.۵٪ رسید. دوره گذشته عدد ۴.۱٪ بوده است

شاخص تغییرات مدعیان بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۷۸.۸K بوده است به عدد۲۸K بهبود پیدا کرد.


دوره گذشته عدد۷۳.۷K بوده است.


نرخ بیکاری سه ماهه منتهی به آگوست نیز که انتظارات برای آن عدد ۴.۳٪ بود به عدد ۴.۵٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۴.۱٪ بوده است

اندیکاتورهای با فرکانس بالا اشاره به از دست رفتن مومنتوم حرکتی می کنند
معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos: اندیکاتورهای با فرکانس بالا اشاره به از دست رفتن مومنتوم حرکتی می کنند. اقدامات بانک مرکزی اروپا مطابق با شرایط خواهد بود. بانک مرکزی اروپا بر اساس پیش بینی های جدیدی که بانک مرکزی در ماه دسامبر انجام می دهد، بسته خود را مجدد ارزیابی خواهد کرد. بانک مرکزی به دقت ریسک های موج دوم را رصد می کند.