سخنگوی نخست وزیر انگلستان
سخنگوی نخست وزیر انگلستان می گوید: به قانونگذاران محافظه کار گفته خواهد شد که بریتانیا به اجرای پروتکل ایرلند شمالی متعهد است اما این مهم به ایمنی ارائه شده در لایحه بازار داخلی نیازمند است. مذاکرات با اتحادیه اروپا را با حسن نیت ادامه خواهیم داد و باور داریم توافقی جهت حصول وجود دارد. از سویی گفته می شود امروز در ساعت ۲۱ به وقت تهران بوریس جانسن با احزاب پارلمانی صحبت هایی خواهد داشت که جزئیات این سخنرانی هنوز مشخص نیست. روز گذشته نشریهSun از به راه افتادن جریانی از سمت برخی از محافظه کاران جهت وتو کردن برنامه دولت در اصلاح توافقنامه خروج با اتحادیه اروپا خبر داده بود و حتی گفته شد برخی از اعضا به دنبال وارد کردن اصلاحاتی به لایحه بازار داخلی هستند.

 سخنگوی نخست وزیر انگلستان می گوید:

 به قانونگذاران محافظه کار گفته خواهد شد که بریتانیا به اجرای پروتکل ایرلند شمالی متعهد است اما این مهم به ایمنی ارائه شده در لایحه بازار داخلی نیازمند است.

مذاکرات با اتحادیه اروپا را با حسن نیت ادامه خواهیم داد و باور داریم توافقی جهت حصول وجود دارد.


از سویی گفته می شود امروز در ساعت ۲۱ به وقت تهران بوریس جانسن با احزاب پارلمانی صحبت هایی خواهد داشت که جزئیات این سخنرانی هنوز مشخص نیست.

روز گذشته نشریهSun از به راه افتادن جریانی از سمت برخی از محافظه کاران جهت وتو کردن برنامه دولت در اصلاح توافقنامه خروج با اتحادیه اروپا خبر داده بود و حتی گفته شد برخی از اعضا به دنبال وارد کردن اصلاحاتی به لایحه بازار داخلی هستند.

توافق تجاری
به گزارشNHK ژاپن و انگلستان در مذاکرات تجاری به توافق جامعی دست یافته اند. بر این اساس انگلستان می گوید توافق تجاری با ژاپن به معنای دسترسی بهتر بازار برای خدمات مالی انگلستان خواهد بود.