کشمکش ها پیرامون بسته محرک اقتصادی ایالات متحده
سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی در نامه ای به قانونگذاران گفته است بسته پیشنهادی دونالد ترامپ در ارتباط با محرک های مقابله با کووید ۱۹ به طور قابل توجهی کوچک است. و باید تغییرات چشمگیری در آن ایجاد شود. وی ابراز امیدواری کرده است که سرانجام توافق با کاخ سفید حاصل شود.

سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی در نامه ای به قانونگذاران گفته است بسته پیشنهادی دونالد ترامپ در ارتباط با محرک های مقابله با کووید ۱۹ به طور قابل توجهی کوچک است. و باید تغییرات چشمگیری در آن ایجاد شود.

وی ابراز امیدواری کرده است که سرانجام توافق با کاخ سفید حاصل شود.

داده های تورمی ایالات متحده در ماه سپتامبر
شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۲٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است. خالص این شاخص نیز که پیش بینی عدد ۰.۲٪ برای آن بود به عدد ۰.۲٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.