سیگنال عدم ترک مذاکرات از سوی انگلستان
برخی منابع مرتبط با انگلستان میگویند این کشور سیگنالی را داده است که فوراً از مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد. همچنین به گفته منبع دیگر کار و تلاش شدید همچنان می تواند منتهی به توافق تجاری شود و چیزی در این مرحله غیر ممکن نیست اما همچنان راهی جهت پیمودن وجود دارد.

برخی منابع مرتبط با انگلستان میگویند این کشور سیگنالی را داده است که فوراً از مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد.


همچنین به گفته منبع دیگر کار و تلاش شدید همچنان می تواند منتهی به توافق تجاری شود و چیزی در این مرحله غیر ممکن نیست اما همچنان راهی جهت پیمودن وجود دارد.

پیشرفت در مذاکرات تجاری برگزیت جهت رسیدن به توافق کافی نبوده است
رویترز نیز پس از گزارش بلومبرگ تایید میکند که رهبران اتحادیه اروپا می گویند پیشرفت در مذاکرات تجاری برگزیت جهت رسیدن به توافق کافی نبوده است. بر اساس این گزارش رهبران اتحادیه به میشل بارنیر گفته اند که مذاکرات جهت رسیدن به توافق تا اول ژانویه ۲۰۲۱ را شدت ببخشد.