گفتگوی یک ساعته نانسی پلوسی و استیو منوچن
به گفته دفتر سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز استیو منوچن وزیر خزانه داری و نانسی پلوسی در حدود یک ساعت پیرامون لایحه محرک با یکدیگر گفتگو داشتند که مذاکرات به طور نسبی مثبت بوده است اما همچنان اختلافی پیرامون برنامه تست گیری وجود دارد. و قرار است دو طرف فردا نیز به گفتگوها ادامه دهند.

به گفته دفتر سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز استیو منوچن وزیر خزانه داری و نانسی پلوسی در حدود یک ساعت پیرامون لایحه محرک با یکدیگر گفتگو داشتند که مذاکرات به طور نسبی مثبت بوده است اما همچنان اختلافی پیرامون برنامه تست گیری وجود دارد.

و قرار است دو طرف فردا نیز به گفتگوها ادامه دهند.

داده های اقتصادی قوی بودند اما شرایط نامطمئن است
نایب رئیس فدرال رزرو ریچارد کلاریدا می گوید: داده های اقتصادی قوی بودند اما شرایط نامطمئن است. شاید یک سال دیگر زمان ببرد تا تولید ناخالص داخلی به سطوح بالای پیش از همه گیری برسد و شاید حتی زمان بیشتری نیاز باشد تا به اشتغال کامل بازگشت