پیش از انتخابات دستیابی به چیزی در ارتباط با محرکها دشوار به نظر می رسد
استیومنوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید همچنان در حال کار کردن بر روی یک بسته محرک جامع هستیم. وی افزود نانسی پلوسی از لایحه‌ای که تنها محدود به ایرلاین ها باشد خودداری می کند. در برخی موضوعات مذاکرات محرکها همچنان فاصله زیاد است. پیش از انتخابات دستیابی به چیزی در ارتباط با محرکها دشوار به نظر می رسد

استیومنوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید همچنان در حال کار کردن بر روی یک بسته محرک جامع هستیم.

وی افزود نانسی پلوسی از لایحه‌ای که تنها محدود به ایرلاین ها باشد خودداری می کند.

در برخی موضوعات مذاکرات محرکها همچنان فاصله زیاد است.

پیش از انتخابات دستیابی به چیزی در ارتباط با محرکها دشوار به نظر می رسد

بهبودی برای ایرلاین ها و سفرهای دریایی موضوع سختی است
ترامپ: من به دنبال تصویب اورژانسی داروی REGENERON هستم. بهبودی برای ایرلاین ها و سفرهای دریایی موضوع سختی است. در تلاش هستم تا مقداری پول از طریق محرک ها برای آنها فراهم کند. دموکرات ها تریلیون ها دلار جهت کمک می خواهند.