به توافق تجاری برکسیت نزدیک هستیم
وزیر امور خارجه انگلستان دومینیک راب می گوید به توافق تجاری برکسیت نزدیک هستیم. اما انگلستان نمی تواند مصالحه کامل داشته باشد و توافق به طرف مقابل نیز بستگی دارد.

وزیر امور خارجه انگلستان دومینیک راب می گوید به توافق تجاری برکسیت نزدیک هستیم.

اما انگلستان نمی تواند مصالحه کامل داشته باشد و توافق به طرف مقابل نیز بستگی دارد

به مذاکرات تا زمانی که توافق حاصل شود ادامه می دهیم هر چند که پیش از انتخابات کاری دشوار خواهد بود
برگزیده‌ای از نظرات استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با CNBC: رئیس جمهور ترامپ مصمم است تا بر روی یک توافق محرک اقتصادی بزرگتر کار کند. اساساً موافق زبان دموکرات ها در ارتباط با تست گیری هستم. به مذاکرات تا زمانی که توافق حاصل شود ادامه می دهیم هر چند که پیش از انتخابات کاری دشوار خواهد بود. بدون کمک به کسب و کارهای کوچک پیشروی در مذاکرات شدنی نیست.