داده های بهتر از انتظارات خرده فروشی ایالات متحده
شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ارزیابی ماهانه سپتامبر که انتطارات برای آن عدد ۰.۷٪ بود ، به عدد۱.۹٪رسید. دور قبل عدد ۰.۶٪ بوده است. شاخص خالص خرده فروشی نیز که انتظارات برای آن عدد ۰.۵٪ بود به عدد ۱.۵٪ رسید. دور قبل عدد ۰.۷٪ بود.

شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ارزیابی ماهانه سپتامبر که انتطارات برای آن عدد ۰.۷٪ بود ، به عدد۱.۹٪رسید.

دور قبل عدد ۰.۶٪ بوده است. 

شاخص خالص خرده فروشی نیز که انتظارات برای آن عدد ۰.۵٪ بود به عدد ۱.۵٪ رسید. 

دور قبل عدد ۰.۷٪ بود.

هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا و بریتانیا نمی خواهند با هر قیمتی توافق کنند
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان: -فکر می کنم اگر به یک توافق دست پیدا کنیم بهترین خواهد بود. تا آنجا که طرف اروپا می تواند به مذاکره با انگللستان ادامه می دهد. هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا و بریتانیا نمی خواهند با هر قیمتی توافق کنند. اگر مذاکرات شکست بخورد ، مجبور به برنامه ریزی برای گزینه های جایگزین هستیم.