اظهارات سوکوویچ در مورد برگزیت
سوکوویچ معاون کمیسیون اتحادیه اروپا: ما بر روی دستیابی به یک توافق خوب در مورد برگزیت تمرکز خواهیم کرد. هر توافقی باید برای هر دو طرف منصفانه باشد

سوکوویچ معاون کمیسیون اتحادیه اروپا:

ما بر روی دستیابی به یک توافق خوب در مورد برگزیت تمرکز خواهیم کرد.


هر توافقی باید برای هر دو طرف منصفانه باشد

شتاب در روند بهبودی را از دست داده ایم
قائم مقام رئیس بانک مرکزی اروپاDeGuindos : داده های اخیر نشان می دهد که شتاب در روند بهبودی را از دست داده ایم. کشورهای اروپایی متاثر از موج دوم ویروس آسیب دیده اند و به نظر نمی رسد که خواهان اعمال اقدامات محدودسازی سفت و سخت همانند ماه مارس باشند