گفتگوی روسیه و عربستان
کرملین : روسیه و عربستان در ارتباط با همکاری کشورها به منظور تثبیت بازارهای نفت در حال گفتگو هستند. دو کشور در بخش مهمی از مذاکرات قرار دارند.

کرملین : روسیه و عربستان در ارتباط با همکاری کشورها به منظور تثبیت بازارهای نفت در حال گفتگو هستند.

دو کشور در بخش مهمی از مذاکرات قرار دارند.

همچنین گفته می شود اوپک می تواند در مورد تمدید کاهش تولید نفت در سال 2021 بحث و گفتگو کند ولی بعید به نظر می رسد در این زمینه توصیه های رسمی ارائه دهد.

اظهارات سوکوویچ در مورد برگزیت
سوکوویچ معاون کمیسیون اتحادیه اروپا: ما بر روی دستیابی به یک توافق خوب در مورد برگزیت تمرکز خواهیم کرد. هر توافقی باید برای هر دو طرف منصفانه باشد