مسافران هوایی ایالات متحده
منابع خبری می گویند تعداد مسافران هوایی ایالات متحده برای اولین بار از ماه مارس، روزانه به یک میلیون نفر رسیده است که ۶۰ درصد کمتر از روز مشابه در سال ۲۰۱۹ می باشد.
منابع خبری می گویند تعداد مسافران هوایی ایالات متحده برای اولین بار از ماه مارس، روزانه به یک میلیون نفر رسیده است که ۶۰ درصد کمتر از روز مشابه در سال ۲۰۱۹ می باشد.
پیشرفت هایی در مورد محرک ها
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه با فاکس گفت: پیشرفت های خوبی در مذاکرات محرک ها صورت گرفته است.