سیاست های پولی انبساطی
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا: به اجرایی ساختن سیاست های پولی انبساطی خود در واکنش به بحران کرونا ویروس ادامه خواهیم داد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا: 
به اجرایی ساختن سیاست های پولی انبساطی خود در واکنش به بحران کرونا ویروس ادامه خواهیم داد.
تاکنون مقدار ۵۹۰ بیلیون یورو از ۱.۳۵ تریلیون برنامه خرید های اضطراری مورد تعهد واقع شده است.
مسافران هوایی ایالات متحده
منابع خبری می گویند تعداد مسافران هوایی ایالات متحده برای اولین بار از ماه مارس، روزانه به یک میلیون نفر رسیده است که ۶۰ درصد کمتر از روز مشابه در سال ۲۰۱۹ می باشد.