آخرین شانس جهت توافق
به گزارش پولیتیکو استیو منوچن وزیر خزانه داری و نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار است در ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با یکدیگر گفتگو کنند.

به گزارش پولیتیکو استیو منوچن وزیر خزانه داری و نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار است در ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با یکدیگر گفتگو کنند.

سیاست های پولی انبساطی
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا: به اجرایی ساختن سیاست های پولی انبساطی خود در واکنش به بحران کرونا ویروس ادامه خواهیم داد.