نظرات نایب رئیس فدرال رزرو ریچارد کلاریدا
حمایت بیشتر از سوی سیاست‌های پولی و مالی مورد نیاز خواهد بود. فدرال رزرو متعهد به استفاده از تمامی ابزارهای خود جهت حمایت از اقتصاد است. نرخ‌ها تا زمانی که تورم به طور پایدار بالای ۲ درصد قرار نگیرد و اشتغال در وضعیت کاملاً قوی نباشد، افزایش نخواهد یافت و نزدیک صفر خواهد ماند. زمان افزایش نرخ ها به سرعت بهبود اقتصاد بستگی دارد.
نظرات نایب رئیس فدرال رزرو ریچارد کلاریدا:
حمایت بیشتر از سوی سیاست‌های پولی و مالی مورد نیاز خواهد بود.
فدرال رزرو متعهد به استفاده از تمامی ابزارهای خود جهت حمایت از اقتصاد است.
نرخ‌ها تا زمانی که تورم به طور پایدار بالای ۲ درصد قرار نگیرد و اشتغال در وضعیت کاملاً قوی نباشد، افزایش نخواهد یافت و نزدیک صفر خواهد ماند.
زمان افزایش نرخ ها به سرعت بهبود اقتصاد بستگی دارد.
تشدید یا عدم تشدید مذاکرات
وزیر کابینه دولت انگلستان می گوید اتحادیه اروپا مذاکرات را تشدید نمی کند و از بحث و گفتگو در ارتباط با متن حقوقی خودداری می کند. مذاکرات تجاری به طور موثر به اتمام رسیده است و پایه و اساسی جهت توافق وجود ندارد. میشل بارنیر مسئول مذاکره کننده اتحادیه اروپا نیز دقایقی پیش در اظهار نظری متضاد گفت که اتحادیه اروپا آماده تشدید مذاکرات است.