پایان مهلت لایحه کرونا ویروس
امروز مهلتی که پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان برای منوچن وزیر خزانه داری در رابطه با لایحه کروناویروس تعیین کرده است به پایان می رسد. و قرار است این دو امروز نیز با یکدیگر گفتگو کنند. همچنین امروز احتمالا سنا اصلاحیه برنامه PPP(برنامه محافظت از فیش های حقوقی) به منظور تمدید آن را به رای خواهد گذاشت.

امروز مهلتی که پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان برای منوچن وزیر خزانه داری در رابطه با لایحه کروناویروس تعیین کرده است به پایان می رسد.

و قرار است این دو امروز نیز با یکدیگر گفتگو کنند.

همچنین امروز احتمالا سنا اصلاحیه برنامه PPP(برنامه محافظت از فیش های حقوقی) به منظور تمدید آن را به رای خواهد گذاشت.در اینجا بنویسید...

روند واکسن کرونا در چین
مقام رسمی وزارت علوم و فنآوری چین: در حدود 60 هزار نفر داوطلب در فاز سوم آزمایش، واکسن کرونا را دریافت کردند و هیچ عوارض جانبی جدی مشاهده نشد. همچنین وزارت امورخارجه این کشور به سازندگان واکسن چینی گفته است که دولت مشکلی با ملحق شدن آنها به شرکتCovax ندارد.