اظهارات ویلگه عضو بانک مرکزی انگلستان
ویلگه عضو بانک مرکزی انگلستان: راه طولانی در پیش داریم تا زمانی که بتوانیم بگوییم روند بهبودی را در پیش گرفته ایم. ارزیابی بیکاری در طول پاندمی یک چالش پدیده ای است. تصور سناریویی که تمامی کارگران شاغل باقیمانده با خیال راحت و در کنار هم کار می کنند دشوار است. چشم انداز پولی بسوی افزودن محرک های بیشتر سوق یافته است. هنوز در ارتباط با نرخ های منفی به نتیجه نرسیده ایم. این ریسک وجود دارد که نرخ های منفی منتهی به نتیجه معکوس شوند. احتمالا سیاستQE نسبت به ماه مارس قدرت کمتری دارد.
ویلگه عضو بانک مرکزی انگلستان:
راه طولانی در پیش داریم تا زمانی که بتوانیم بگوییم روند بهبودی را در پیش گرفته ایم. 
ارزیابی بیکاری در طول پاندمی یک چالش پدیده ای است.
تصور سناریویی که تمامی کارگران شاغل باقیمانده با خیال راحت و در کنار هم کار می کنند دشوار است.
چشم انداز پولی بسوی افزودن محرک های بیشتر سوق یافته است.
هنوز در ارتباط با نرخ های منفی به نتیجه نرسیده ایم.
این ریسک وجود دارد که نرخ های منفی منتهی به نتیجه معکوس شوند.
احتمالا سیاستQE نسبت به ماه مارس قدرت کمتری دارد.
اما از نظر من ریسک حاصل از نرخ منفی که از رسیدن به اهداف سیاست های پولی جلوگیری می کند اندک است.
پایان مهلت لایحه کرونا ویروس
امروز مهلتی که پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان برای منوچن وزیر خزانه داری در رابطه با لایحه کروناویروس تعیین کرده است به پایان می رسد. و قرار است این دو امروز نیز با یکدیگر گفتگو کنند. همچنین امروز احتمالا سنا اصلاحیه برنامه PPP(برنامه محافظت از فیش های حقوقی) به منظور تمدید آن را به رای خواهد گذاشت.