تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
محدودیت های جدید در مادرید
گفته می شود دولت اسپانیا به دنبال اِعمال منع رفت و آمد در مادرید به منظور مقابله با افزایش شیوع کرونا ویروس می باشد. همچنین وزارت بهداشت این کشور می گوید پس از منقضی شدن وضعیت فوق العاده در مادرید اقدامات محدودسازی سه هفته ای وجود خواهد داشت.

گفته می شود دولت اسپانیا به دنبال اِعمال منع رفت و آمد در مادرید به منظور مقابله با افزایش شیوع کرونا ویروس می باشد.

همچنین وزارت بهداشت این کشور می گوید پس از منقضی شدن وضعیت فوق العاده در مادرید اقدامات محدودسازی سه هفته ای وجود خواهد داشت.


مذاکرات تجاری با ایالات متحده
تراس وزیر تجارت انگلستان: در حال شدت بخشیدن به مذاکرات تجاری با ایالات متحده هستیم و در موقعیت خوبی جهت پیشروی پس از انتخابات ایالات متحده قرار داریم. دور پنجم مذاکرات تجاری با ایالات متحده آغاز شده است.