اظهارات سخنگوی دولت انگلستان
نخست وزیر انگلستان به همتای یونانی خود گفته است: اتحادیه اروپا بصورت کارآمد مذاکرات برگزیت را به پایان رسانده است. اتحادیه اروپا باید اساسا موضع خود را تغییر دهد در این شرایط انگلستان مشتاق خواهد بود تا بر اساس مبنای جدید مذاکره کند.

سخنگوی دولت انگلستان:

اتحادیه اروپا باید اطمینان بدهد که تغییرات اساسی در رویکرد مذاکرات ایجاد کرده و به دنبال یک مذاکره واقعی می باشد.

اتحادیه اروپا باید بپذیرد که آنها لازم است همانند انگلستان اقدامی انجام دهند.

قصد داریم از قرنطینه کشوری کووید 19 بپرهیزیم.

مقامات دولتی امروز در مورد محدودیت هایی در منچستر به شورا نشسته اند.

محدودیت های جدید در مادرید
گفته می شود دولت اسپانیا به دنبال اِعمال منع رفت و آمد در مادرید به منظور مقابله با افزایش شیوع کرونا ویروس می باشد. همچنین وزارت بهداشت این کشور می گوید پس از منقضی شدن وضعیت فوق العاده در مادرید اقدامات محدودسازی سه هفته ای وجود خواهد داشت.