خواستار محرک های بزرگتر توسط ترامپ
دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز: خواهان محرک های بزرگتری از دموکرات ها هستیم. اما باید ببینیم که آیا نانسی پلوسی طرز فکر خود را تغییر خواهد داد یا خیر. اگر توافقی حاصل شود انتظار بر این است که جمهوری‌خواهان سنا نیز آن را بپذیرند.

دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز: 

خواهان محرک های بزرگتری از دموکرات ها هستیم.

اما باید ببینیم که آیا نانسی پلوسی طرز فکر خود را تغییر خواهد داد یا خیر.

اگر توافقی حاصل شود انتظار بر این است که جمهوری‌خواهان سنا نیز آن را بپذیرند.

اظهارات سخنگوی دولت انگلستان
نخست وزیر انگلستان به همتای یونانی خود گفته است: اتحادیه اروپا بصورت کارآمد مذاکرات برگزیت را به پایان رسانده است. اتحادیه اروپا باید اساسا موضع خود را تغییر دهد در این شرایط انگلستان مشتاق خواهد بود تا بر اساس مبنای جدید مذاکره کند.