آینده توافق اوپک پلاس
وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک می گوید: خیلی زود است تا در ارتباط با آینده توافق اوپک پلاس فراتر از ماه دسامبر صحبت کنیم. ما باید ببینیم وضعیت تحولات ظرف یک ماه چگونه است.
وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک می گوید:
 خیلی زود است تا در ارتباط با آینده توافق اوپک پلاس فراتر از ماه دسامبر صحبت کنیم.
ما باید ببینیم وضعیت تحولات ظرف یک ماه چگونه است.
بیشترین استفاده از زمان اندک
نماینده اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر در توئیت خود پس از صبحت امروز با دیوید فراست نوشته است که: باید از زمان اندک باقیمانده بیشترین استفاده را ببریم. درهای ما همچنان باز هستند.