تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه
سخنگوی دولت فرانسه: به دنبال تمدید وضعیت اضطراری سلامت برای مقابله با کووید۱۹ هستیم. کنفرانس خبری روز پنجشنبه اعلامیه بیشتر در خصوص ورود مناطق بیشتری از فرانسه به وضعیت قرمز را شامل می شود.

سخنگوی دولت فرانسه:

به دنبال تمدید وضعیت اضطراری سلامت برای مقابله با کووید۱۹ هستیم.

کنفرانس خبری روز پنجشنبه اعلامیه بیشتر در خصوص ورود مناطق بیشتری از فرانسه به وضعیت قرمز را شامل می شود.

آماده بحث و گفتگو درباره همه موضوعات بر اساس متن حقوقی هستیم
میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت: آماده بحث و گفتگو درباره همه موضوعات بر اساس متن حقوقی هستیم. نگرش اتحادیه اروپا تغییر کرده است و دیگر تا آخرین روز تغییر نخواهد کرد. ما قاطعانه و محکم خواهیم ماند اما به دنبال سازش های ممکن تا آخرین روز هستیم. توافق در دسترس است باید در روزهای آتی پیشرفت حاصل شود.