برگزیت
به گفته برخی منابع اتحادیه اروپا سعی دارد تصمیم انگلستان مبنی بر تسویه حساب یورو به دلیل نقض توافقنامه خروج را به تعویق بیندازد. گفته می شود اتحادیه اروپا می خواهد این تصمیم را به انتهای ماه سپتامبر موکول کند.

 به گفته برخی منابع اتحادیه اروپا سعی دارد تصمیم انگلستان مبنی بر تسویه حساب یورو به دلیل نقض توافقنامه خروج را به تعویق بیندازد.

گفته می شود اتحادیه اروپا می خواهد این تصمیم را به انتهای ماه سپتامبر موکول کند.

مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه باFOX
مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه باFOX: رونق در مسکن وجود دارد و انتظار می رود ادامه دار باشد. همچنان معتقدم که ریکاوریV شکل اقتصاد خودپایدار است. ترامپ در موردTik Tok تمامی گزینه ها را زیر نظر دارد. ریکاوری اقتصادی بستگی به لایحه کمکی دولت ندارد.