مذاکرات برگزیت
گفته می شود مذاکرات برگزیت قرار است با هدف توافق تا اواسط ماه نوامبر از سر گرفته می شود. این تصمیم ظرف ۲۴ ساعت آتی می تواند گرفته شود و هدف دستیابی به توافق تا اواسط ماه نوامبر است.
گفته می شود مذاکرات برگزیت قرار است با هدف توافق تا اواسط ماه نوامبر از سر گرفته می شود.
این تصمیم ظرف ۲۴ ساعت آتی می تواند گرفته شود و هدف دستیابی به توافق تا اواسط ماه نوامبر است.
اظهارات برینارد عضو رای دهنده نرخ های بهره فدرال رزرو
عضو رای دهنده نرخ های بهره فدرال رزرو برینارد: فدرال رزرو متعهد به موضع انبساطی است. حمایت‌های مالی بیشتر نیز لازم است. خروج زودهنگام از حمایت های مالی باعث ایجاد پویایی رکود اقتصادی می شود. تا زمانی که تورم به ۲ درصد نرسد انتظار می رود نرخ ها در نزدیک صفر باقی بمانند. فدرال رزرو در ماه های پیش رو مشخص خواهد کرد که چگونه خرید دارایی ها به بهترین شکل با راهنمای پیشرو عمل خواهد کرد.